QMG organizon trajnim profesional rreth keshillimit

QMG ka organizuar trajnim profesional tre ditorë në Pejë, me institucionet përkrahëse te cilat trajtojnë te mbijetuarat e dhunës dhe u çertifikuan: Trauma dhe çrregullimet traumatike. Dhuna dhe arsyet e paraqitjes së dhunës në shoqëri nga perspektiva Kosovare . Trajtimi dhe rehabilitimi psiko-sociale i traumës dhe dhunës. Trajner Mr.Sci. Enver Çesko , Psikolog&Psikoterapeut. Ky projekt është mbështetur nga Ministria e Shëndetësisë