Drejtimi Strategjik

Drejtimi ynë strategjik:

  1. Përmirësimi i rezultateve për të mbijetuarit e dhunës në familje
  2. Adresimi i nevojave të atyre që nuk janë të lidhur me shërbimet speciale të dhunës në familje
  3. Ndërtimi i ekspertizës së profesionistëve në mbarë vendin për parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës në familje
  4. Ulja e përhapjes së dhunës në familje
  5. Ndërtimi i partneriteteve në qasjet mbarë institucionale ndaj parandalimit dhe reagimit te shpejte të dhunës në familje.

Nëse jetoni me dikë që ju ka lënduar ose abuzuar, nuk jeni vetëm. Shumë gra jetojnë me dikë që ka qenë i dhunshëm ose abuziv ndaj tyre. Megjithëse dhuna në familje dhe familja mund të ndodhë për të gjithë, dëshmitë tregojnë se në shumicën e rasteve këto lloje të dhunës kryhen nga burrat kundër grave. Gratë dhe vajzat përbëjnë shumicën e viktimave të raportuara të dhunës familjare dhe seksuale në polici. Dhuna nuk është thjesht fizike. Sjellja abuzive nuk duhet domosdoshmërisht të jetë fizike për t’u njohur si dhuna në familje.

Llojet e tjera të dhunës përfshijnë:

  • Abuzimi seksual
  • Abuzimi emocional
  • Abuzimi financiar
  • Abuzimi shoqëror

Nëse je nënë dhe po përjeton dhunë dhe / ose fëmijët tuaj kanë përjetuar abuzim, është e rëndësishme që ta dini se nuk është faji juaj dhe ka mbështetje për ju dhe fëmijët tuaj. Nëse jeni duke përjetuar dhunë vetë dhe dëshironi këshilla dhe informata se si të merrni ndihmë për veten dhe fëmijët tuaj. Nëse e dini ose dyshoni se fëmija juaj mund të përjetojë abuzim, mund të gjeni mbështetje, këshilla dhe informacione në faqen tonë.

Thirrje për Ofertim

Montimi i radiatorëve në Qendrën për Mirëqenien e Gruas në Pejë Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) e zhvillon aktivitetin e saj në Pejë ku

lexo më shumë »

Thirrje për Ofertim

Ofertues për të lidhur marrëdhënie kontraktuale për blerjen e letrës për përpunim Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) e zhvillon aktivitetin e saj në Pejë

lexo më shumë »