NDIMA JUAJ PËR GRATË E QENDRËS PËR MIRËQENIN E GRUAS - PEJË

Na Ndihmoni

Rreth nesh
Ne jemi një burim, vend strehim për mijëra gra dhe fëmijë që përjetojnë dhunë në familje në rajonin e Pejës.
Qendra per Mireqenien e Gruas ofron mbështetje dhe shërbime për strehim dhe edukim, avokim dhe udhëheqje për të formuar një të ardhme të padhunshme për gratë dhe fëmijët.
Puna jonë fokusohet për identifikimin e faktorëve socialë, ekonomikë, kulturorë, politikë dhe ligjorë që kanë implikime kritike për ata që preken nga dhuna ne familje, nënshtrimi dhe diskriminimi.

Emri i mbajtësit të llogarisë: Qendra për Mireqenien e Gruas

Na konataktoni ne email adresen 

Ne pranojmë donacione të telefonave celularë të padëshiruar, rrobat apo sendet shtëpiake, të cilat u dergojme të mbijetuarve të dhunës në familje.

Gjatë gjithë vitit, ne mbështetemi në vullnetarë entuziastë dhe të pasionuar për eliminimin e dhunës në familje dhe ne kemi shumë nevojë për aftësitë tuaja!

Tregojini familjes, miqve dhe kolegëve rreth punës sone dhe përmes faqes sonë ne facebook dhe shperndali lajmet tona nga web faqja. Organizimi I eventeve te ndryshem dhe ngjarje të tjera janë gjithashtu mënyra të mëdha për të ndërgjegjësuar për çështjen e dhunës në familje, ndërkohë që na ndihmon gjithashtu të mbledhim fonde për punën tonë të vlefshme.

NA NDIHMO
Si ndihmon donacioni im?
Dhurimi juaj do të mbështesë punën tonë jetësore për t’i dhënë fund dhunës kundër grave. Bujaria juaj ndihmon në zhvillimin dhe zgjerimin e punës sonë parandaluese, e cila përfshin programe në shkolla, vende pune dhe komunitet më të gjerë së bashku me nismat për angazhimin e rinisë, advokimin, mbështetjen e komunitetit dhe programet e trajnimit. Me donacionin tuaj ne mund të ndihmojmë për të ndaluar këtë çështje shkatërruese që shkatërron familjet, shëndetin dhe komunitetet. Ne mund të ndërtojmë shtëpitë më të lumtura dhe më të sigurta, të nxjerrim në pah modelimin pozitiv të roleve dhe të edukojmë fëmijët në mënyrë që brezat e ardhshëm të mos përjetojnë të njëjtën çështje.

Faleminderit për mbështetjen tuaj!

Ndihmoni viktimave ne shumë menyra:
Ju mund të ndihmoni në rritjen e mbështetjes për viktimat, të mbijetuarat dhe ofruesit e shërbimeve.
Këtu janë mënyrat për të mbështetur shtëpinë e sigurt kundër Dhunës në Familje dhe për të bërë një ndryshim në jetën e dikujt që ka perjetuar dhunën në familje.

Close Menu