Çfarë është abuzimi?

Çfarë është abuzimi?  

Çdo çift ka argumente apo mosmarrëveshje. Në një marrëdhënie të respektueshme dhe të barabartë, të dy partnerët ndjehen të lirë të shprehin mendimet e tyre, të marrin vendimet e tyre.   Në një marrëdhënie abuzive, një partner përpiqet të dominojë tjetrin përmes keqtrajtimit: fizik, kritikave, kërkesave, kërcënimeve ose presionit seksual. Për viktimën dhe fëmijët e saj, kjo sjellje mund të jetë shumë e rrezikshme, dhe e dëmshme. Abuzimi psikologjik ose emocional mund të jetë po aq i dëmshëm sa edhe abuzimi fizik. Ajo mund të mendojnë se ajo nuk mund të merrni larg nga partneri i saj për shkak se ata jetojnë në një zonë rurale, ose për shkak se ata kanë të njëjtat miq, ose janë pjesë e të njëjtës bashkësi etnike apo fetare. Ajo nuk ka mjetet për të mbijetuar nëse lidhja përfundon. Ajo mund të varet nga të ardhurat e partnerit të saj. Nëse ajo ka një paaftësi, ajo mund të varet nga abuzuesi për ndihmë.Është shumë e rëndësishme që ju të mos e bëni atë të ndiejë se nuk ka diçka të keqe me të,sepse ajo nuk është larguar. Kjo vetëm do të përforcojë besimin e saj të ulët dhe ndjenjat e fajitdhe vetë fajësimit. Largimi nga një partner abuziv mund të jetë ndonjëherë mjaft i rrezikshëm. Abuzimi mund tëvazhdojë ose të rritet pasi të largohet. “Kur i thashë se si më ka keqtrajtuar, motra ime më tha” por ti  e le vet me te keqtrajtu “sikur të ishte faji im. “Familja ime e dinte se unë isha duke u abuzuar dhe se ndihesha i bllokuar, por ata nuk thanë asgjë për këtë derisa më në fund u largova. Do të me kishte ndihmuar nëse do të kishin thënë se sjellja e tij nuk ishte në rregull, sepse une mendova se ishte normale. Nëse ata do të thoshin se unë isha një person i mirë dhe se ata ishin aty nëse me duhej, do të kishte bërë shumë më lehtë largimin tim”.

Thirrje për Ofertim

Montimi i radiatorëve në Qendrën për Mirëqenien e Gruas në Pejë Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) e zhvillon aktivitetin e saj në Pejë ku

lexo më shumë »

Thirrje për Ofertim

Ofertues për të lidhur marrëdhënie kontraktuale për blerjen e letrës për përpunim Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) e zhvillon aktivitetin e saj në Pejë

lexo më shumë »