PUBLIKIMET

PUBLIKIMET E FUNDIT

Shtegu i monumenteve Kulturor në Pejë

SHTEGU MONUMENTEVE KULTURORE NE PEJE

E vendosur në pjesën perëndimore të Kosovës, Peja është komuna më e madhe në Rrafshin e Dukagjinit me 100.000 banor dhe territor prej 603km2. Njihet si Qytet i “Gjelbër dhe Vital” pasiqë shumica e territorit të saj është e mbuluar me gjelbërime. Vetëm qyteti i Pejës ka 20km2, ndërsa 52% është territor malor dhe pjesa tjerët është tokë shumë e pasur bujqësore. Kjo tregon se komuna e Pejës është një vendbanim me vlera të shumta turistike natyrore, historike, një vend unik e cila ofron eksperienca të ndryshme për qytetarët e saj por edhe për të gjithë turistët të cilët e vizitojn këtë destinacion. Por, Peja njihet edhe si qytet i…

Raporte

Broshura

Publikime e QMG

Brand QMG