Rreth QMG

Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) organizatë joqeveritare

Qendra për Mirëqenien e Gruas - Shtëpia e Sigurt

Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) është një organizatë joqeveritare që punon në rajonin e Pejës. Qendra për Mirëqenien e Gruas (QMG) u hap në nëntor të vitit 1999 në bashkëpunim me gratë e komunitetit lokal për të siguruar një mjedis të sigurt dhe konfidencial në të cilin gratë , te mbijetuarat e dhunes ne familje mund të marrin këshillime per nevojat shëndetësore, sociale, arsimore, psikologjike, ligjore dhe sociale.
QMG është regjistruar si OJQ lokale në maj te vitit 2001 dhe ka hapur një shtëpi të sigurt në dhjetor të vitit 2002.
Ne jemi një burim, vend strehim për mijëra gra dhe fëmijë që përjetojnë dhunë në familje në rajonin e Pejës . Qendra per Mireqenien e Gruas ofron mbështetje dhe shërbime për strehim dhe edukim, avokim dhe udhëheqje për të formuar një të ardhme të padhunshme për gratë dhe fëmijët.
Ne bashkepunojme me institucione te ndryshme per ti afruar grave dhe femijeve sherbime kualitative dhe pa pagese.

Close Menu