Vizioni ynë!

Vizioni: Vizioni ynë është të krijojmë një botë ku gratë dhe fëmijët jetojne  të respektuar dhe të lirë nga dhuna.

Vlerat:  Ne jemi të pavarur, të guximshëm dhe krijues. Ne punojmë me integritet dhe me ndershmëri.

Misioni: Fuqizimin e grave, duke synuar  prosperiteti ekonomik dhe social. Përkrahim dhe  kontribuojmë  në reduktimin e dhunës ne familje, kultivimin e  mirëkuptimit, tolerancës ndëretnike dhe  barazisë gjinore.

Close Menu