PUBLIKIMET

PUBLIKIMET E FUNDIT

SHËNDETI RIPRODHUES

shëndeti riprodhues është gjendja e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe sociale që përfshin çdo gjendje që i përket sistemit riprodhues dhe që nuk definohet si mugesë e thjeshtë e sëmundjes,çrregullim të funksionit ose të pamjaftushmëris.

Broshura

Close Menu